ASM´LER KDV MÜKELLEFİ OLUYOR

 

Maliye bakanlığı 275 seri numaralı genelgeye istinaden.01.09.2010 tarihinde uygulamaya konulup 23.10.2010 tarihinde ilk muhtasar beyannameleri verildi. Muhtasar beyanname verme şartı ise işçi çalıştırmak veya gerçek kişilerden kira lama işlemi yapmaktır. ASM’ lerin bir kısmı Firmalardan Temizlik Hizmeti Alma yolu ile işlemlerini yürütmüşler bir kısmı Mali Müşavir anlaşması yaparak personeli kendi nam ve hesaplarına çalıştırma yolunu seçmişlerdir.

 

Temizlik firmalarıyla çalışılması sonucu işlemlerini temizlik firmaları üzerinden yürütenler muhtasar beyanname verme zorunlulukları kalkmış fakat ekteki özelge talebimizden ve T.C GELİR İDARESİ BAŞKANI NİYAZİ ÖZKÖK Tarafından gönderilen yazıdan da anlaşılacağı üzere KDV beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Bu durumda Firmalardan işçilik temin eden ASM ler kdv beyannamesi düzenleme sorumlulukları gereği SMMM ile Sözleşme yapmak ve İlgili İşçilik Faturalarının KDV tevkifatı’nı vergi dairelerine sorumlu sıfatla beyan etmeleri gerekmekte ve ilgili kdv vergilerini vergi dairesine yatırmak zorundadırlar. ASM sorumlu hekimlerin vergi daireleri karşısında cezalıklı duruma düşmemeleri için   konuya özen göstermelerini bilgilerinize rica ederiz.

 

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

T.C. Resmi Gazete e-bildirge e-beyanname e-vergi dairesi Luca Üye Girişi Mevzuat Bilgi Sistemi TURMOB e-kütüphane İŞKUR İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Gazetesi

Güncel Bilgiler

Dolar Alış : 32.1452 TL
Dolar Satış : 32.2031 TL
Euro Alış : 34.8089 TL
Euro Satış : 34.8717 TL