Pratik Bilgiler

-2010 Yılı Devlet Memurları Çocuk Eş Doğum ve Ölüm Yardımları (06.02.2010)
-2010 yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Yardımı Tutarları  (03.02.2010)
-2010 yılı işsizlik ödeneği miktarları 2010 yılı işsizlik parası  (01.02.2010)
-2010 yılı Kısa çalışma ödeneği miktarı  (01.02.2010)
-Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına, geçici iş  göremezlik öd. ve borçlanmaya esas tutarlar(SGK Genelgesi 2010/12) (27.01.2010)
-Geçmişten günümüze prime esas kazanç tutarları(1991 Yılından 2010 yılı sonuna kadar uygulanan dönemler itibariyle sigorta prime esas kazançların dökümleri)(22.01.2010)
-1978´den 2010´a asgari ücretler (Dönemler itibariyle asgari ücret tutarları)(21.01.2010)
- 2010 yılı için pratik bilgiler (Resul KURT, Sosyal Güvenlik Uzmanı) (15.01.2010)
-2010 vergi cezaları  (13.01.2010)
-2010 Sosyal Güvenlik Terimleri Sözlüğü (06.01.2010)
-2010 yılı SGK idari para cezaları (01.01.2010)
-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
  - Alış tutarı
  - Satış tutarı
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
 
120.000
170.000
68.000
120.000
-Fatura kullanma mecburiyeti 680 TL
-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar  680 TL
-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı 2.600 TL
-Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı 10 TL
-Sakatlık İndirimi Tutarları ; Birinci derece sakatlar için 680 TL, İkinci derece sakatlar için 330 TL, Üçüncü derece sakatlar için 160 TL
-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar
Büyükşehir belediye sınırları içinde 4.300 TL
Diğer yerlerde 3.000 TL
-Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 7.700 TL
-Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı 18.000 TL
-Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı 1.090 TL
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
2010 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
8.800 TL´ye kadar
% 15
22.000  TL´nin 8.800 TL´si için 1.320 TL, fazlası
% 20
50.000 TL´nin 22.000 TL´si için 3.960 TL, fazlası
% 27
50.000 TL´den fazlasının 50.000 TL´si için 11.520 TL, fazlası
- 2010 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergileri(31.12.2009)
- 2010 Yılı Damga Vergileri  (31.12.2009)
- 2010 Yılı Harçları  (31.12.2009)
- 2010 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri(31.12.2009)
- 2010 Yılı ÖTV Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi tutarları   (31.12.2009)
-Çevre Temizlik Vergileri
-Özel iletişim vergileri
-Veraset ve İntikal Vergileri
-2010 Yılı Vergi Takvimi
-2010 Yılı Gecikme Faizi Oranı, Pişmanlık zammı oranı, Tecil faiz oranı
-2010 Yılı Gecikme zammı oranı

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

T.C. Resmi Gazete e-bildirge e-beyanname e-vergi dairesi Luca Üye Girişi Mevzuat Bilgi Sistemi TURMOB e-kütüphane İŞKUR İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Gazetesi

Güncel Bilgiler

Dolar Alış : 33.0380 TL
Dolar Satış : 33.0975 TL
Euro Alış : 36.0984 TL
Euro Satış : 36.1634 TL